Đối với những khách hàng mua căn hộ tại thời điểm hiện tại chủ đầu tư đang có gói ưu đãi vay Ngân Hàng với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cho 30% giá trị căn hộ

Hiện tại khách hàng có thể vay tại 2 Ngân Hàng: Ngân Hàng BIDV và Ngân Hàng MB