Hiện tại công trường đang tấp nập thi công ngày 3 ca:

  • Nhà thầu kính Hyundai đang lắp những tấm kính lớn ở các tầng TTTM, căn hộ và văn phòng đang lắp khung kính
  • Vách ngăn bên trong căn hộ đã xây chát xong
  • Điện nước đang làm tần 45
  • Trần thạch cao và lăn sơn bên trong căn hộ đang làm từ tầng 10 – 15
  • Toàn bộ tầng 10 hoàn thiện gần xong tất cả các hạng mục